Tìm kiếm

Phiếu đăng ký kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Mục ghi chú để ghi ý kiến khác vào
STT Nội dung
I Phương án đảm bảo an toàn sản xuất Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác
1 Phương án 1 "3 tại chỗ"
2 Phương án 2 "một cung đường 2 điểm đến"
3 Phương án 3: doanh nghiệp đề xuất tại mục IV
II Về công tác xét nghiệm Hết 100% Ít nhất 50% Ít nhất 20%
1 Khi chưa có ca mắc Covid-19: Đơn vị tự thực hiện test kháng nguyên nhanh mẫu gộp cho người lao động
2 Khi có ca mắc Covid-19: Đơn vị đăng ký xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp cho người lao động
3 Khi có ca mắc Covid-19: Đơn vị tự thực hiện test nhanh kháng nguyên mẫu gộp cho người lao động
III Cam kết của doanh nghiệp Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác
1 Đăng ký địa điểm quét mã QR code
2 Yêu cầu người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ quét mã QR-Code khi làm việc tại công ty hàng ngày đạt 100%
3 Khai báo hồ sơ sức khoẻ điện tử để tiêm chủng đạt 100%
4 Kiện toàn Tổ y tế doanh nghiệp
5 Chuẩn bị nơi cách ly các trường hợp khi doanh nghiệp có ca mắc Covid-19 xảy ra
6 Chủ động thông báo cho cơ quan y tế khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 (ho, sốt, mệt mỏi…), trong thời gian chờ cơ quan y tế xử lý, doanh nghiệp thực hiện truy vết trước F1, F2
7 Thực hiện nghiêm 5K, tăng cường công tác quản lý người lao động, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn tại nơi làm việc, nhà xưởng, ký túc xá, nhà ở công nhân. Đảm bảo các điều kiện 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ)
8 Phải duy trì thường xuyên việc tự đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid-19 tại đơn vị mình theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch và an toàn cho người lao động, xanh hóa doanh nghiệp, KCN, giữ vững và mở rộng vùng xanh tại doanh nghiệp
9 Các doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm cho người lao động và cam kết chịu trách nhiệm
10 Người lao động ký cam kết chấp hành phương án đảm bảo an toàn sản xuất
11 Chủ doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung trên và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết
IV
(Chọn tệp (có thể chọn được nhiều tệp))
Các thông tin có dấu * bắt buộc